Spørretimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden er enig i at å fremstille ungdom som trenger hjelp fra Nav, som burgerspisende slabbedasker virker mot sin hensikt, og i ytterste konsekvens kan bidra til å legitimere mobbing av ungdom som sliter

Datert: 26.01.2017
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 01.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): I VG kunne vi lese at 39 000 ungdommer opplever å bli mobbet i skolen. Stadig hører vi om ungdom som opplever at rommet for å 'passe inn' blir så smalt at de opplever det ikke er plass til dem, og mange faller ut av skolen. Aktivitet er bra, og mange ganger er den beste omsorgen en kan gi er å stille klare krav. Å fremstille ungdom som trenger hjelp fra Nav, som burgerspisende slabbedasker virker mot sin hensikt, og kan i ytterste konsekvens bidra til å legitimere mobbing av ungdom som sliter.

Er statsråden enig i dette?


Les hele debatten