Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Om hvorvidt regjeringen mener at myndighetene ikke skal lytte til faglige advarsler, selv om det medfører sykdom og tap av liv, med henvisning til samferdselsministerens uttalelse om at Oslo-byrådet ikke burde ha lyttet til meteorologenes advarsel om farlig luftforurensning og innført dieselbilforbudet i Oslo

Datert: 26.01.2017
Besvart: 01.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Samferdselsministeren sa i P4 26. januar at Oslo-byrådet ikke burde ha lyttet til meteorologenes advarsel om farlig luftforurensning og innført dieselbilforbudet i Oslo. Luftforurensning gjør mennesker syke i Oslo og andre storbyer og fører til skader på fostre og over 185 premature dødsfall i Oslo hvert år. Det er registrert økt dødelighet etter dager med svært høy luftforurensning.

Mener regjeringen at myndighetene ikke skal lytte til faglige advarsler, selv om det medfører sykdom og tap av liv?


Les hele debatten