Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeids- og sosialministeren

Om å ta initiativ til å sikre bedre ordninger for selvstendig næringsdrivende, med bakgrunn i at de betaler en høyere trygdeavgift enn de av oss som er i et ansettelsesforhold, samtidig som at de har langt dårligere vilkår når det gjelder sykelønn, yrkesskade og yrkessykdom, arbeidsledighet, lønnsgaranti og pensjon

Datert: 01.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Over flere tiår har ulike regjeringer hatt mer eller mindre forpliktende formuleringer om å styrke næringsdrivendes sosiale rettigheter. Lite har imidlertid blitt gjort. Selvstendig næringsdrivende betaler en høyere trygdeavgift enn de av oss som er i et ansettelsesforhold. Allikevel har de langt dårligere vilkår når det gjelder sykelønn, yrkesskade og yrkessykdom, arbeidsledighet, lønnsgaranti og pensjon.

Vil statsråden ta initiativ til å sikre bedre ordninger for selvstendig næringsdrivende?


Les hele debatten