Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å sikre at hensynet til barns beste er ivaretatt når enslige mindreårige sendes ut av landet med tvang, og hindre at mindreårige utsettes for ubotelig psykisk eller fysisk skade

Datert: 02.02.2017
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 08.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I media leser vi om en enslig mindreårig som sendes ut av landet med tvang, der svært inngripende tvangsmidler er brukt over en lang periode.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at hensynet til barns beste er ivaretatt i slike situasjoner, og hindre at mindreårige utsettes for ubotelig psykisk eller fysisk skade?


Les hele debatten