Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden mener at POD-sjefen utøver godt lederskap, fungerer som en god rollemodell og bidrar til å utvikle en åpenhetskultur i politiet når han mener at politimesteren i Vest skaper unødig bekymring ved å peke på manglende ressurser

Datert: 07.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Lederen i Politidirektoratet beskriver politimesteren i Vest sin bekymring om manglende ressurser som prematur og mener at dette skaper unødig bekymring blant borgere, politiansatte og politikere. Videre mener han i Bergens Tidende at diskusjonen ville vært annerledes hvis folk hadde tatt seg tid til å sette seg inn i budsjettene.

Mener statsråden at POD-sjefen med slike uttalelser utøver godt lederskap, fungerer som en god rollemodell og bidrar til å utvikle en god åpenhetskultur i politiet?


Les hele debatten