Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor statsråden trosser faglige anbefalinger og planlegger nye sykehus med et belegg vi vet øker risiko for pasientskader og død, med henvisning til nytt sykehus i Drammen

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ahus slet med korridorpasienter i mange år etter åpningen. Sykehuset i Østfold har ikke plass til egen ledelse. Nå advarer tillitsvalgte leger mot at det samme skal skje i Drammen. Det nye sykehuset blir dimensjonert for at det til enhver tid skal ligge pasienter i 90 pst. av sengene. Den internasjonalt anbefalte øvre grense for forsvarlighet er 85 pst. belegg.

Hvorfor trosser statsråden alle faglige anbefalinger og planlegger nye sykehus med et belegg vi vet øker risiko for pasientskader og død?


Les hele debatten