Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Om hvilke planer statsråden har for at moderne kommunikasjonsformer kan brukes i hele landet

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): En rekke områder i Norge er fortsatt uten bredbåndsdekning, og i min hjemkommune er det flere som opplever at mobildekningen er omtrent fraværende. Dette hindrer etablering av både boliger og bedrifter og bidrar til sentralisering. Regjeringens ambisjoner på området synes å være betraktelig lavere enn det som ble uttrykt i forrige periode av de partiene som nå utgjør regjeringen i forrige periode.

Hvilke planer har statsråden for at moderne kommunikasjonsformer kan brukes i hele landet?


Les hele debatten