Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til at sykehuset på Kongsberg tilføres nødvendige opprustningsmidler slik at deres sengekapasitet kan utvides og nye Drammen sykehus holder seg innenfor internasjonalt anbefalt forsvarlighetsgrense på 85 pst. belegg

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Det nye Drammen sykehus planlegges med at det til enhver tid skal ligge pasienter i 90 pst. av sengene. Den internasjonalt anbefalte øvrige grensen for forsvarlighet er 85 pst.

Vil statsråden ta initiativ til at sykehuset på Kongsberg tilføres nødvendige opprustningsmidler slik at deres sengekapasitet og oppgaver kan utvides, på en slik måte at det nye Drammen sykehus holder seg godt innenfor internasjonalt anbefalt forsvarlighetsgrense på 85 pst. belegg?


Les hele debatten