Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

Om strenge krav til dokumentasjon for å få Krigsmedaljen, og hvorfor ikke det å gi sitt liv i kampen for landets frihet er en god nok dokumentasjon på en innsats som burde vurderes som langt over det en kan forvente

Datert: 18.01.2017
Besvart: 22.02.2017 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): I kriteriene for blant annet å få Krigsmedaljen er det et krav om innsats langt utover det man kan forvente. Det er stilt strenge krav til dokumentasjon for å få Krigsmedaljen. På Altagård har vi et minnesmerke med navn på de soldater som ga sitt liv for å forsvare Norges frihet. Tilsvarende minnesmerker finner vi over det ganske land.

Hvorfor er ikke det å gi sitt liv i kampen for landets frihet en god nok dokumentasjon på en innsats som burde vurderes som langt over det en kan forvente?


Les hele debatten