Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

Om kva regjeringa vil gjere for å hindre at nordmenn nyttar surrogati i utlandet, og om praksisen til surrogatifirma i Noreg er lovleg

Datert: 16.02.2017
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Annakvar veke kjem det ein ny baby til Noreg etter surrogati i USA. Internasjonale surrogatifirma etablerer seg, blant anna har eit israelsk firma oppretta eit nordisk kontor i Stockholm, med norsk nettside og informasjonsseminar i Oslo. Ifølgje bioteknologilova er det straffbart for klinikkar og helsepersonell i Noreg å tilby behandling i strid med bioteknologilova.

Kva vil regjeringa gjere for å hindre at nordmenn nyttar surrogati i utlandet, og er praksisen til surrogatifirma i Noreg lovleg?


Les hele debatten