Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om hvorvidt statsråden mener at rammebetingelsene for NOR ikke er konkurransedyktige, med bakgrunn i et forslag om endringen av fartsområdebegrensningene for NIS som setter 700 norske arbeidsplasser i fare

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): I forbindelse med lovfestingen av nettolønnsordningen har statsråden uttalt: 'Vi konkurrerer med andre nasjoner som har andre lønnsvilkår. Derfor er denne tilskuddsordningen helt avgjørende hvis vi skal beholde norsk kompetanse. Det handler om å ha konkurransedyktige rammebetingelser.' Samtidig fremmer hun et forslag om endringen av fartsområdebegrensningene for NIS som setter 700 norske arbeidsplasser i fare.

Mener statsråden at rammebetingelsene for NOR ikke er konkurransedyktige?


Les hele debatten