Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

Om hvorfor ikke Norge er blant initiativtakerne til giverkonferansen i Brussel for reproduktiv helse, og om utenriksministeren raskt vil foreslå økninger i bevilgninger til arbeidet med abort og reproduktiv helse

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): USA har stanset all bistand til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort. Av den grunn har en del europeiske land nå tatt initiativ til en giverkonferanse i Brussel for reproduktiv helse. I Norge har vi tidligere denne perioden sett kutt til blant UNFPA og kvinneretta bistand.

Hvorfor er ikke Norge blant initiativtakerne til giverkonferansen, og vil utenriksministeren raskt foreslå økninger i bevilgninger til arbeidet med abort og reproduktiv helse?


Les hele debatten