Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om følgene for Norge av at Storbritannia går ut av EU og EØS-avtalene, og hva regjeringen har gjort for å sikre at Norge inkluderes i forhandlingene

Datert: 21.02.2017
Besvart: 08.03.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): I Europautvalgsmøtet den 30. november 2016 orienterte statsråd Aspaker om de foreløpige analysene av følgene for Norge av at Storbritannia går ut av EU og EØS-avtalene, hvor det heter at det er viktig å unngå en situasjon der Norge står uten overgangsordninger eller permanente avtaler, mens EU og Storbritannia har slike. Det er derfor i Norges interesse å bli inkludert i diskusjoner om felles løsninger mellom EU og Storbritannia i spørsmål som berører det indre marked.

Hva har regjeringen gjort for å sikre at Norge inkluderes i forhandlingene?


Les hele debatten