Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Om hvorfor ikke den teknologiske utviklingen avspeiles i regjeringens utdanningspolitikk ved at det opprettes flere studieplasser og fagskoleplasser for å få flere IKT-arbeidere

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Vi er i en situasjon der den teknologiske utviklingen går svært raskt. Så å si hele samfunnet påvirkes, og arbeidsoppgaver endres fort. Derfor trenger vi flere IKT-arbeidere, på alle utdanningsnivå.

Hvorfor avspeiles ikke dette i regjeringens utdanningspolitikk ved at det opprettes flere studieplasser og fagskoleplasser?


Les hele debatten