Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Om når statsråden vil legge frem en sak om risikoavlastningsordning ved innovasjon i offentlige anskaffelser

Datert: 02.03.2017
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Det offentliges innkjøp kan være en sterk motor for innovasjon. Det kjøpes inn varer og tjenester for over 450 mrd. kroner i året. Men regjeringen har ikke vært så interessert i dette innovasjonspotensialet. Stortinget måtte derfor få hensynet til innovasjon inn i loven om offentlige anskaffelser som vi behandlet i fjor. Stortinget ba også regjeringen om å vurdere en risikoavlastningsordning ved innovasjon i offentlige anskaffelser, men det har vi ikke sett noe til.

Når vil statsråden legge frem en slik sak?


Les hele debatten