Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden er fornøyd med egen innsats, med henvisning til at sysselsettingen blant unge i 2016 var den laveste på over 20 år og at andelen unge uføre har økt sterkt de siste årene

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Sysselsettingen blant unge var i 2016 den laveste på over 20 år. Andelen unge uføre har økt sterkt de siste årene.

Er statsråden fornøyd med egen innsats?


Les hele debatten