Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Om statsråden er enig med tidligere statsrådskollega og sentralstyremedlem om at man aldri har klart å få fram gode nok bevis på at det er lurt å fjerne formuesskatten, eller om de fallende sysselsettingstallene beviser at kutt i formuesskatten fungerer

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Sentralstyremedlem og tidligere statsråd i denne regjeringen, Robert Eriksson, skriver følgende i sin bok: 'Også i en tid med snevrere økonomisk handlingsrom er Høyre opptatt av formuesskatten. Det virker å være det eneste saliggjørende. Problemet er at man aldri har klart å få fram gode nok bevis på at det er lurt å fjerne den.'

Er statsråden enig med sin tidligere statsrådskollega og sentralstyremedlem, eller mener hun det er de fallende sysselsettingstallene som beviser at kutt i formuesskatten fungerer?


Les hele debatten