Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Om hvilken betydning EU-kommisjonens forslag til revidert elektrisitetsforordning vil kunne få for muligheten til å redusere nettleien for norske nettkunder, med bakgrunn i at et av ankepunktene mot privat eierskap av utenlandskabler er at inntektene vil gå til eierne i stedet for forbrukerne

Datert: 14.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Inntektene fra utenlandskablene går til å redusere nettleien for norske forbrukere. Dette er med på å legitimere utbyggingen av utenlandskabler. Et av Arbeiderpartiets ankepunkter mot privat eierskap av utenlandskabler er at inntektene vil gå til eierne i stedet for forbrukerne. I EUs vinterpakke foreslås det nye regler.

Hvilken betydning vil EU-kommisjonens forslag til revidert elektrisitetsforordning kunne få for muligheten til å redusere nettleien for norske nettkunder?


Les hele debatten