Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan statsråden vurderer bekymringen fra flere av høringsinstansene til TEK17, som er bekymret for at forslagene bryter med prinsippet for god tilgjengelighet og at framtidens boliger ikke vil bli i samsvar med politiske føringer fra Stortinget

Datert: 15.03.2017
Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Besvart: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Flere av høringsinstansene til TEK 17 er bekymret for at forslagene bryter med prinsippet for god tilgjengelighet og at framtidens boliger ikke vil bli i samsvar med politiske føringer fra Stortinget.

Hvordan vurderer statsråden denne bekymringen?


Les hele debatten