Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til finansministeren

Om at skattekuttene i hovedsak har bidratt til økt budsjettunderskudd og økte forskjeller, og ikke til økt sysselsetting, og hvorvidt statsråden vil innrømme feil og legge om

Datert: 23.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Tross gjentatte spørsmål fra Stortinget vil ikke regjeringen opplyse den reelle andelen av det økonomiske handlingsrommet som er brukt på skattekutt. Det er likevel ingen tvil om at det er en betydelig del, og heller ikke tvil om at disse skattekuttene i hovedsak har bidratt til økt budsjettunderskudd og økte forskjeller, og ikke til økt sysselsetting som var regjeringens begrunnelse. Landets mest formuende er blitt rikere, men ut over det er effektene uteblitt.

Vil statsråden nå innrømme feil og legge om?


Les hele debatten