Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden kan bekrefte at man vil forlenge Oslo Sør-satsingen, og eventuelt når en felles planleggingsprosess vil skje

Datert: 23.03.2017
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 29.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Stortingets behandling av Innst. 16 S (2016-2017) før jul avviste regjeringspartiene et forslag om at regjeringen skulle innlede forhandlinger med Oslo kommune om å forlenge Oslo Sør-satsingen, som går ut i 2017. Imidlertid vedtok Høyres landsmøte, ifølge Nordstrands Blad 15. mars, å 'videreføre områdesatsingene'. For at dette skal kunne skje uten at satsingen først bygges ned, er det viktig at regjeringen gir beskjed om at man vil fortsette, og starter en felles planleggingsprosess.

Kan statsråden bekrefte at dette vil skje, og eventuelt når?


Les hele debatten