Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

Om statsministeren mener at Det internasjonale energibyrået og Det internasjonale byrået for fornybar energi tar fullstendig feil i sin analyse og sin anbefaling, med henvisning til at regjeringen gjør det stikk motsatte av det byråene anbefaler og har varslet utlysning av langt over 100 nye leteområder

Datert: 22.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av statsminister Erna Solberg

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Det internasjonale energibyrået, IEA, og Det internasjonale byrået for fornybar energi, IRENA, har nettopp lagt fram en rapport som heter «Perspectives for the energy transition: Investment needs for a low-carbon energy system». I rapporten går de igjennom hvordan verden må utvikle energisystemene sine for å nå togradersmålet og ambisjonen om 1,5-gradersmålet, som Norge har sluttet seg til. Begge byråene anbefaler sterkt at G20-landene snarest vender seg av med fossil energi, og de understreker de betydelige økonomiske fordelene ved en rask overgang til fornybare næringer, samtidig som de understreker det veldig store behovet for internasjonale investeringer i fornybar energi.

I denne situasjonen gjør regjeringen i Norge det stikk motsatte. Oljeminister Søviknes har uttalt noe i retning av at nå gjelder det å tråkke til, og man har for 24. konsesjonsrunde varslet utlysning av langt over 100 nye leteområder pluss TFO-områder.

Dette er – så vidt jeg kan se – det stikk motsatte av det Det internasjonale energibyrået og Det internasjonale byrået for fornybar energi anbefaler. Mener statsministeren at disse to byråene tar fullstendig feil i sin analyse og sin anbefaling?


Les hele debatten