Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorvidt barneministeren synes det er et problem at norske barn helt ned i barnehagealder ser på pornografi, og i så fall hva hun gjør for å beskytte barn mot porno

Datert: 29.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Mitt spørsmål går til barneministeren.

Barn og pornografi hører ikke sammen. Nylig fortalte Ulrikke Falch, som er skuespiller i NRK-serien Skam, åpenhjertig at hun begynte å se på porno som sjuåring, og hvordan pornografi er den mest tilgjengelige seksualundervisningen. Hun advarte videre mot at vi får en generasjon som er oppfostret på porno.

Forfatter, og ikke minst far, Tore Renberg, gikk også forleden ut mot det han kaller «den pornografiserte offentligheten». Renberg tar på vegne av barn og unge et oppgjør med de grove russelåtene og industrien som står bak.

En omfattende EU-undersøkelse slår fast at norske barn er på verdenstoppen når det gjelder pornokonsum. Undersøkelsen viser at 46 pst. av norske barn har sett på pornografi, mot 23 pst. i gjennomsnitt i Europa. En rapport fra Medietilsynet fra 2016 viser at norske barn ser tidligere på porno enn før.

Ifølge Redd Barna-rapporten Ungdoms oppfatninger om voldtekt, kjønnsroller og samtykke har pornografi innvirkning på ungdoms seksuelle handlinger. Den viser at ungdom føler seg presset til å etterlikne handlinger fra pornofilmer. Forskere har uttrykt bekymring for at porno medfører at ungdommer ikke klarer å sette grenser og uttrykke hva de de opplever som trygt.

Synes barneministeren det er et problem at norske barn helt ned i barnehagealder ser på pornografi, og i så fall hva gjør hun for å beskytte barn mot porno?


Les hele debatten