Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Om politireformen og hva statsråden har gjort for å sikre reell lokal medvirkning ved eventuelle endringer i innholdet i tjenesten, og hvor mange kommuner som har en avtale med sin politimester om hva de kan regne med å få igjen etter endringer

Datert: 30.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): I forliket om politireformen gav stortingsflertallet, etter initiativ fra Arbeiderpartiet, 'et løfte til innbyggerne' som skulle sikre reell lokal medvirkning til innholdet i tjenesten etter eventuelle endringer, som nedleggelse av lensmannskontor.

Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at Politidirektoratet informerte kommunene om muligheten til å kreve et skriftlig dokument av sin politimester om hva de kan regne med å 'få igjen' etter endringer, hvordan har Politidirektoratet gått frem, og hvor mange kommuner har en slik avtale?


Les hele debatten