Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil legge bedre til rette for at politiet skal kunne bruke oppholdsforbud for å forebygge voldshendelser

Datert: 30.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Når politiet skal forebygge vold og konflikter som blant annet ble beskrevet i Aftenposten 25. mars, kan det være et viktig redskap å nedlegge oppholdsforbud for noen i bestemte områder. Etter dagens lovhjemler og rettspraksis skal det imidlertid være så mange registrerte kriminelle forhold og en så omfattende prosess før noen kan pålegges oppholdsforbud i forebyggende øyemed, at dette sjelden brukes.

Vil statsråden legge bedre til rette for at politiet skal kunne bruke oppholdsforbud for å forebygge voldshendelser?


Les hele debatten