Spørretimespørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor statsråden gjennomfører et storstilt nedsalg i Statskog dersom han er enig i at vi bør utvikle skognæringen videre

Datert: 18.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Skognæringen har et stort potensial for industriutvikling og videreforedling, ikke minst i skogfylket Hedmark. Statskog som en stor aktør, bør være en motor i å utvikle en av framtidens viktigste næringer av det grønne gullet.

Hvis statsråden er enig i at vi bør utvikle skognæringen videre, hvorfor gjennomfører han da et storstilt nedsalg i Statskog?


Les hele debatten