Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

Om regjeringen vil sørge for at det blir tilstrekkelig støtte fra Enova til å gjennomføre utbygging av landstrøm til alle skip i alle viktige turisthavner

Datert: 19.10.2017
Besvart: 25.10.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Per i dag er det ingen havner som tilbyr landstrøm til store cruiseskip. Norge bør ta en lederrolle i dette arbeidet, med stor cruisetrafikk og ambisjoner for en grønn skipsfart og reduserte utslipp av klimagasser og luftforurensning.

Vil regjeringen sørge for at det blir tilstrekkelig støtte fra Enova til å gjennomføre utbygging av landstrøm til alle skip i alle viktige turisthavner?


Les hele debatten