Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å hindre fremtidige togpåkjørsler av rein og andre dyr

Datert: 27.11.2017
Besvart: 06.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jon Gunnes (V)

Spørsmål

Jon Gunnes (V): Det er årlig flere dyrepåkjørsler der rein går tapt langs Nordlandsbanen. 25. november opplevde lokalsamfunnet igjen en tragedie da over hundre rein døde som følge av togpåkjørsler. Bane Nor opplyste at togene ikke senket farten fordi kommunikasjonen fra sentralt hold til lokførerne ikke fungerte. Norsk institutt for naturforskning har fastslått at et viltgjerde vil være det mest effektive tiltaket dersom vi skal få en slutt på dette.

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å hindre fremtidige togpåkjørsler av rein og andre dyr?


Les hele debatten