Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil sette i gang som kan sørge for at lidelser blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger, med bakgrunn i en studie som avdekker at personer med alkoholproblemer, angst og depresjon ikke blir diagnostisert

Datert: 30.11.2017
Besvart: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ny studie fra Folkehelseinstituttet avdekker at to tredeler av de som lider av depresjon, 80 prosent av de med angst og over 90 prosent av personer med alkoholmisbruk, ikke blir diagnostisert. 40 prosent av de med alkoholproblemer hadde vært hos lege for å snakke om psykiske problemer eller symptomer, men i de fleste tilfellene ble ikke misbruket fanget opp.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang som kan sørge for at lidelsene blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger?


Les hele debatten