Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

Om statsråden vil sørge for at fagfornyelsen også følges opp av en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, med bakgrunn i spørsmålet om forholdet mellom nasjonal styring og lærerens faglige skjønn

Datert: 30.11.2017
Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Spørsmålet om forholdet mellom nasjonal styring og lærerens faglige skjønn har vært oppe til debatt gjentatte ganger. I sitt svar til meg i spørretimen 22. november oppfattet jeg at statsråden viser til fagfornyelsen som svar på hvordan dette skal ivaretas. Men i departementets svar på anmodningsvedtak nr. 7, 11. oktober 2016, så svarer departementet at hovedtrekkene i kvalitetsvurderingssystemet skal beholdes.

Vil statsråden sørge for at fagfornyelsen også følges opp av en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet?


Les hele debatten