Muntlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

Om statsråden kan forsikre Stortinget om at han vil gjennomføre vedtaket om en lærernorm som hans eget parti har vært med på, og jobbe aktivt for å løse de utfordringene innføringen av norm skaper

Datert: 06.12.2017
Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Spørsmålet går til kunnskapsministeren.

Innføring av lærernormen er en stor og viktig seier for alle barn som nå får tilgang til en større lærerressurs enn det de har i dag. Flere lærer betyr mer tid til hver enkelt elev og utgjør en forskjell i barnas skolehverdag – fanger opp problemene tidligere, mer tilpasset undervisning og gir mer tid til å skape et godt læringsmiljø.

De siste tre årene har Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene og Venstre bevilget ca. 1,3 mrd. kr for å få flere lærere fra 1.–4. trinn, for å styrke tidlig innsats. Men hva har resultatet blitt? Hensyntatt elevtallsutviklingen har denne satsingen bidratt til 198 flere lærer på disse trinnene. Bevilgningen skulle ha gitt nærmere 1 800 flere lærerstillinger fra 1.–4. trinn. Da mener vi det er på tide å innføre en lærernorm på skolenivå, som sikrer at elevene får det de fortjener. Samtidig er ikke Kristelig Folkeparti blind for utfordringene som innføringen av lærernormen innebærer – noen forhold som må løses, f.eks. dette med rekruttering. Men sånn er det alltid når man innfører en ny reform; det er noen utfordringer som må løses på en konstruktiv måte.

Jeg tar det som en selvfølge at statsråden vil følge opp Stortingets vedtak og gjennomføre lærernormen, men det er uheldig at det skapes et inntrykk av usikkerhet om vedtaket kan gjennomføres. Jeg er bekymret for den litt mindre konstruktive framtoningen statsråden inntar når han i debatt i denne saken, i denne salen og i media skaper usikkerhet med tanke på om det er mulig å gjennomføre vedtaket. Kan statsråden derfor forsikre Stortinget at han vil gjennomføre vedtaket som hans eget parti har vært med på, og jobbe aktivt for å løse de utfordringene innføringen av norm skaper?


Les hele debatten