Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden vil sørge for at lærernormen også innrettes sånn at vi er sikre på at økte lærerressurser gir mer læring

Datert: 06.12.2017
Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Det er et spørsmål til kunnskapsministeren. Det er også om lærernormen som regjeringa nå har forpliktet seg til å innføre. Arbeiderpartiet er veldig glad for en norm dersom det fører til flere lærere i skolen, og vi ønsker altså en norm som sikrer økt lærertetthet, men da er det avhengig av at den normen gis reelt innhold. En norm er jo for det første meningsløs dersom den ikke finansieres, men det er heller ikke reelt innhold i en lærernorm, vil jeg påstå, dersom ikke nye lærerressurser brukes riktig.

I Høyres – skal vi si – til dels svært sterke argumentasjon mot en lærernorm fram til dette tidspunktet, har de særlig lent seg på ett argument, nemlig at forskningen ikke viser at flere lærere har effekt eller gir mer læring. Nå har regjeringa underskrevet på at de skal innføre en lærernorm, og da vil forhåpentligvis Høyre nyansere sitt syn på hva forskningen sier. For det forskningen påpeker, er nemlig at dersom man ansetter flere lærere, men bare bruker dem til nøyaktig det samme, setter dem inn i hvert sitt klasserom i vanlig tavleundervisning, uten å endre arbeidsmåte, så har det liten effekt. Men brukt riktig, med en annen praksis, kan færre elever per lærer gi god effekt og mer læring.

Spørsmålet til statsråden er: Hvis han skal se forbi problematiseringen sin av lærernorm – som han har brukt mesteparten av tida si på både i dag og siden han kom tilbake fra foreldrepermisjon – vil han ta akkurat den forskningen på alvor? Vil han sørge for at normen ikke bare handler om hvor mange kroner som skal til for å oppfylle et visst antall lærere – som er viktig i seg selv, det er en forutsetning – men at den utformes på en måte som gir bedre læring? Vil statsråden sørge for at lærernormen også innrettes sånn at vi er sikre på at økte lærerressurser gir mer læring?


Les hele debatten