Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva som er status for arbeidet med å utrede flere viktige punkter for utviklingen av boligmarkedet og trygge, gode bomiljøer, og når statsråden vil komme tilbake til Stortinget

Datert: 04.01.2018
Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I vårsesjonen 2017 behandlet Stortinget Prop. 39 L (2016–2017) om eierseksjonsloven. Flertallet vedtok da å be statsråden om å utrede flere viktige punkter for utviklingen av boligmarkedet og trygge, gode bomiljøer, herunder sameiernes rett til å begrense hyblifisering, innstramning av regelen om at det bare er lov å kjøpe opp maksimalt to leiligheter i ett sameie, grenser for omfanget av næringsmessig utleie av boliger m.m.

Hva er status for arbeidet med å utrede disse punktene, og når vil statsråden komme tilbake til Stortinget?


Les hele debatten