Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Om at turbussnæringa er prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar grunna eit ganske fritt regelverk for kabotasjekøyring for persontransport, og korleis merverdiavgift for tenesteproduksjon som skjer i Noreg vert kontrollert og meir jambyrdige konkurransevilkår for næringa vert sikra

Datert: 11.01.2018
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 17.01.2018 av finansminister Siv Jensen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Turbussnæringa er prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar grunna eit ganske fritt regelverk for kabotasjekøyring for persontransport. I ein slik situasjon er det svært viktig at råmevilkåra er like. Sjølv om ein buss er utanlandsk, så skal det svarast meirverdiavgift for den tenesteproduksjonen som skjer i Noreg.

Korleis vert dette i dag kontrollert, og korleis vil statsråden sikre meir jambyrdige konkurransevilkår for denne næringa?


Les hele debatten