Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om hva statsråden mener om en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, hva prosessen er videre, og om det vil være aktuelt å legge saken fram til ny behandling i Stortinget

Datert: 07.02.2018
Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Ifølge oppslag i lokalpressen mener samferdselsministerens partifeller i Akershus at det må gjennomføres en ny konsekvensvurdering av behovet for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen, og at tidligere faktagrunnlag er feil. Fremskrittsparti-ordføreren i Ullensaker uttaler at han ikke vil ha noen ny tredje rullebane.

Hva mener statsråden om en ny tredje rullebane, hva er prosessen nå videre, og vil det være aktuelt å legge saken fram til ny behandling i Stortinget?


Les hele debatten