Muntlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv, og hvorfor statsråden mener at BNL og Fellesforbundet ikke er relevante å ha med i et ekspertutvalg, med tanke på at en samlet byggenæring sto bak rapporten og anbefalingene fra disse aktørene

Datert: 07.03.2018
Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Mitt spørsmål går til kommunalministeren.

En samlet byggenæring sto bak rapporten Enkelt å være seriøs, som var et svar på en bestilling fra regjeringen. Da rapporten forelå, ble anbefalingene ignorert, noe som gjør at byggenæringen nå spør seg selv om regjeringen egentlig mente alvor med målene om å legge til rette for de seriøse i næringen.

I stedet for å følge anbefalingene fra rapporten har regjeringen nå kommet fram til at de vil sette ned et ekspertutvalg, men uten representasjon fra partene i arbeidslivet. Det viser nok en gang at regjeringen ikke forstår eller vil benytte trepartssamarbeidet for å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv. Næringen ber om tiltak som gjør det enkelt å være seriøs, men regjeringen synes tydeligvis det er enklest med nye utredninger, framfor politisk handling.

Det skal ikke stå på oss. Jeg kan garantere at Stortinget ville stemt for alle forslag som reelt sett hadde styrket de seriøse i byggebransjen, dersom regjeringen hadde tatt seg bryet med å fremme forslag.

Hvorfor mener statsråden at BNL og Fellesforbundet ikke er relevante å ha med i ekspertutvalget, spesielt med tanke på at bakgrunnen for saken er rapporten Enkelt å være seriøs, som nettopp disse aktørene sto bak?


Les hele debatten