Spørretimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt statsråden mener at UiS har et moralsk og etisk ansvar for å unngå samarbeid med det israelske universitetet Technion, som kan bidra til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte palestinske områder

Datert: 04.04.2018
Fremsatt av: Eirik Faret Sakariassen (SV)
Besvart: 11.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Universitetet i Stavanger, UiS, har et samarbeid med det israelske universitetet Technion, som samarbeider med Elbit Systems, som oljefondet i 2009 kastet ut av sin portefølje på grunn av 'særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer'. Gjennom sitt samarbeid med Elbit og den israelske hæren' bidrar Technion til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte palestinske områder.

Mener statsråden UiS har et moralsk og etisk ansvar for å unngå samarbeid som kan bidra til å opprettholde okkupasjonen og brudd på folkeretten?


Les hele debatten