Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Om statsråden kan garantere skattebetalere og ansatte at alle de 57 gjenværende skattekontorene vil bestå med stedlig ledelse og ha minst samme bemanning som i dag

Datert: 12.04.2018
Besvart: 25.04.2018 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Som et ledd i regjeringens sentralisering av Norge skal nesten halvparten av landets skattekontor legges ned innen utgangen av neste år. Etter dette vil det kun være 57 kontorer igjen. Svært mange skattebetalere må nå akseptere til dels svært lang reisevei til nærmeste skattekontor. Samtidig vil 564 medarbeidere måtte bytte arbeidssted.

Kan statsråden garantere skattebetalere og ansatte at alle de 57 gjenværende kontorene vil bestå med stedlig ledelse og ha minst samme bemanning som i dag?


Les hele debatten