Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvilke konkrete tiltak regjeringen har iverksatt og planlagt for å bygge opp kompetanse innen kryptologi, med bakgrunn i sikkerhetsmyndighetenes bekymring over mangelen på IT-kompetanse til å beskytte nasjonal sikkerhetsgradert informasjon som skal være underlagt nasjonal kontroll

Datert: 12.04.2018
Besvart: 25.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Sikkerhetsmyndighetene har uttrykt sterk bekymring over mangelen på IT-kompetanse til å beskytte nasjonal sikkerhetsgradert informasjon som skal være underlagt nasjonal kontroll. Situasjonen skal være så kritisk at det ikke finnes norske borgere innen kryptologi på doktorgradsnivå som kan sikkerhetsklareres til å utføre slike oppgaver.
Hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt og planlagt for å bygge opp denne type kompetanse slik at rikets sikkerhet ivaretas?


Les hele debatten