Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at flere anleggsbedrifter får de lærlingene og den kompetansen de etterspør

Datert: 25.04.2018
Besvart: 02.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Det er gode søkertall til anleggsmaskinfagene. Entreprenører ønsker flere lærlinger, og offentlige oppdragsgivere er pålagt å stille krav om lærlinger på prosjektene etter lærlingforskriften. Det virker imidlertid å være en ubalanse mellom tilbudet av skoleplasser, lærlingeplasser og fagarbeidere og etterspørselen fra næringslivet. Høyere kostnad enn for andre utdanningsprogram forverrer situasjonen.

Hvordan vil statsråden sikre at flere anleggsbedrifter får de lærlingene og den kompetansen de etterspør?


Les hele debatten