Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om hvorfor det tar så lang tid å få bygd ny veg mellom Bergen og Voss, og hva samferdselsministeren sier til dem som er avhengige av å bruke denne trafikkfarlige vegen hver eneste dag

Datert: 02.05.2018
Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Jeg har et spørsmål til samferdselsministeren.

Nylig ble E16 mellom Bergen og Voss kåret til Norges dårligste veg. Mange ble nok litt overrasket over det, at en europaveg, som til og med er en del av hovedvegen mellom Oslo og Bergen, ble kåret til Norges dårligste veg. Men samferdselsministeren er antakeligvis ikke overrasket. Han bør i alle fall ikke være det, for det er en kjent problemstilling hvor dårlig vegen mellom Bergen og Voss er.

Opprinnelig var det planlagt oppstart av ny veg i 2021, men den oppstarten ble utsatt av samferdselsministeren. Nå ser det ut til at det går ti nye år før det kan stå ny veg og jernbane ferdig mellom Arna og Stanghelle, og kanskje så mye som 15–20 år før hele strekningen Arna–Voss er ferdig.

Lokalbefolkningen er redd for å bruke veien. Den er svært trafikkfarlig. Pendlere, næringsliv og transportnæring fortviler. Kommunene i området er etter min oppfatning konstruktive og samarbeidsvillige og sier ja til at det kan brukes statlig plan for å få fortgang i arbeidet.

Spørsmålet mitt er rett og slett: Hvorfor tar det så lang tid å få bygd ny veg mellom Bergen og Voss? Og hva sier samferdselsministeren til dem som er avhengige av å bruke denne trafikkfarlige vegen hver eneste dag?


Les hele debatten