Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Om justisministeren er bekymret over at UNE synes å overprøve Høyesteretts beslutning om at en familie har blitt fratatt flyktningstatusen på feil grunnlag

Datert: 09.05.2018
Besvart: 09.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): De siste dagene har det gått en stor diskusjon rundt hvorvidt Oslo er utrygg eller ikke. Mange hendelser i Groruddalen har ført til at politikere leide buss for en sightseeingtur for dem som ikke hadde vært der før. Justisministeren forteller at 30 nye politifolk skal settes inn i Groruddalen. Veldig mye gjøres for å framstille Oslo og Groruddalen som utrygge og farlige steder.

Samtidig har UNE sett bort fra at Høyesterett har slått fast at Farida og familien har blitt fratatt flyktningstatusen på feil grunnlag. UNE begrunner det urimelige avslaget med at det er trygt i distriktet hun kommer fra. Ifølge vår nåværende regjering er det altså svært utrygt i Groruddalen, mens det er helt trygt i Kabul. Afghanistan regnes som trygt nok til at en familie, som har levd lenge i Norge, helt uriktig har blitt fratatt flyktningstatusen - samtidig som man utmaler i det vide og det brede hvor farlig Groruddalen er.

Jeg vet at justisministeren ikke kan instruere UNE, men er justisministeren bekymret over at denne nemnden, som er underlagt justisministeren, synes å overprøve Høyesteretts beslutning?


Les hele debatten