Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

Om statsråden kan gi en oversikt over samtlige hastetiltak som er satt inn i luftambulansetjenesten, og hva disse tiltakene hver for seg beløper seg til hittil

Datert: 16.05.2018
Besvart: 23.05.2018 av helseministeren Bent Høie

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Det er satt inn en rekke hastetiltak for å avhjelpe den pågående krisen i luftambulansetjenesten, deriblant et ekstra fly hentet inn fra selskapet Babcock.

Kan jeg be om en oversikt over samtlige hastetiltak som er satt inn, og hva disse tiltakene hver for seg beløper seg til hittil?


Les hele debatten