Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

Om regjeringen er villig til å gå enten i forhandlinger med Babcock, som Arbeiderpartiet og KrF foreslår, for å løse krisen i luftambulansetjenesten, eller gå inn for en ny anbudsprosess med krav om virksomhetsoverdragelse

Datert: 30.05.2018
Besvart: 30.05.2018 av statsminister Erna Solberg

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): I går besøkte jeg Akuttmedisinsk klinikk på sjukehuset i Tromsø. Beskjeden derfra var klar: Krisen er ikke over, og det er flaks at ikke liv har gått tapt.

For noen år siden satte et vulkanutbrudd store deler av befolkningen askefast. Nå er befolkningen anbudsfast. Dagens krise skyldes ikke vulkanutbrudd eller naturkrefter, det skyldes politiske tiltak og vedtak, en anbudspolitikk som statsministeren og helseministeren står for. Vi risikerer at tjenesten kan kollapse over sommeren.

For tre år siden foreslo Akuttutvalget i en rapport som regjeringen mottok, at offentlig drift av tjenesten bør utredes. Det har Høyre nå åpnet for, og det er veldig bra. Men så har Solberg tidligere i dag gjentatte ganger sagt at tjenesten har vært på anbud siden 1988, og at det har fungert fint. Det hun glemmer å si, er at det har vært den samme operatøren i 25 år. Det er først nå vi får den virkelig store testen på anbudsregimet, og den testen stryker regimet på. Det som er i ferd med å skje, er det som Akuttutvalget advarte mot, nemlig at «operatørbytte ved inngåelse av nye kontrakter bryter en god samhandling som er opparbeidet mellom operatør og helseforetak gjennom flere år».

I går la Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fram forslag til hvordan regjeringen bør løse krisen, etter deres syn. Jeg lurer på om regjeringen – ja eller nei – er villig til å gå enten i forhandlinger med Babcock, som disse partiene foreslår, eller gå inn for en ny anbudsprosess med krav om virksomhetsoverdragelse?


Les hele debatten