Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 30.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Braathen Safe A.S. står i fare for å måtte nedlegge sin motordivisjon på Sola. En av årsakene er at luftfartsavgiftene i Norge er langt høyere enn i Sverige og andre EU-land. Det gjør det vanskelig å konkurrere om motorvedlikehold på fremmede fly.

Vil statsråden ta et initiativ for å få vurdert om luftfartsavgiftene er for høye i forhold til nivået i EU, og eventuelt foreslå en reduksjon av avgiftene og dermed bidra til å opprettholde norske arbeidsplasser?


Les hele debatten