Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt vern av området Ursvatnet i Brønnøy kommune er til det beste for Nordland, med henvisning til at det vil blokkere en planlagt utvidelse av kalkutvinningsvirksomheten i området, som på en bærekraftig måte gir næringsutvikling og verdiskaping

Datert: 18.10.2018
Besvart: 07.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

Spørsmål

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp): Fylkesmannen i Nordland foreslår å verne området Ursvatnet i Brønnøy kommune på bakgrunn av at det 7 000 mål store skogsområdet er innmeldt til frivillig vern. Et vern vil blokkere en planlagt utvidelse av kalkutvinningsvirksomheten i området, en virksomhet som på en bærekraftig måte gir næringsutvikling og verdiskaping i et fylke som ikke har opplevd befolkningsvekst på 50 år, men som er rikt på mineralressurser som regjeringen sier den ønsker å satse på.

Mener statsråden at et slikt vern er til det beste for Nordland?


Les hele debatten