Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre rutetilbudet i distriktene, med bakgrunn i at avgiftsbelastningen pr. sete/kilometer blir svært høy for fly med få seter som flyr korte strekninger

Datert: 25.10.2018
Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Etter at statsbudsjettet ble lagt frem, så har Widerøe varslet kutt i rutetilbudet på inntil 18 kommersielle ruter. Lønnsomheten i de kommersielle rutene på kortbanenettet er svekket som en følge av regjeringens politikk. Innføring av flyseteavgiften, sammen med landingsavgiftene til Avinor, gjør at konkurranseevnen for fly med få seter som flyr korte strekninger, blir svak. Avgiftsbelastningen pr. sete/kilometer blir svært høy sammenlignet med store fly.

Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene?


Les hele debatten