Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om hvorvidt det stemmer at det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c

Datert: 07.11.2018
Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Statsministeren har i media åpnet for å forhandle med Kristelig Folkeparti om abortloven § 2 tredje ledd bokstav c. Statsministeren har i intervjuer gitt inntrykk av at dette er mulig uten noen form for innskrenking av kvinners rettigheter, og i media verserer det lekkasjer om ulike modeller for endring som visstnok skal være til diskusjon i statsministerens parti.

Stemmer det at det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c?


Les hele debatten