Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om statsråden mener det er rettferdig at foreldre med barn som for eksempel har en utviklingshemming, og som trenger en skolefritidsordning også etter 4. klasse, mange steder må betale for dette, selv om de åpenbart har behov for det

Datert: 07.11.2018
Fremsatt av: Marius Meisfjord Jøsevold (SV)
Besvart: 14.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Foreldre med barn som for eksempel har en utviklingshemming, og som trenger en skolefritidsordning også etter 4. klasse, må mange steder betale for dette, selv om de åpenbart har behov for det. De får da en stor ekstraregning som familier med funksjonsfriske barn ikke får.

Mener statsråden det er rettferdig?


Les hele debatten