Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Om at det planlegges sjødeponi i norske fjorder i forbindelse med gruveutbygging, og hvordan det går med ikke å gi seg, med henvisning til det Venstres leder mente var en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen

Datert: 28.11.2018
Besvart: 28.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Mitt spørsmål går også til klima- og miljøministeren.

For første gang på lenge planlegges det sjødeponier i norske fjorder i forbindelse med gruveutbygging. Førdefjorden og Repparfjorden er begge nasjonale laksefjorder som skal gi særlig vern til villaksen. Havforskningsinstituttet har gått imot søknadene om sjødeponi i begge fjordene og advart mot konsekvensene for bl.a. fiskeegg og livet på bunnen.

Repparfjorden er en nasjonal laksefjord med et artsrikt liv. Repparfjordelva er også en rik lakseelv. Gruveselskapet Nussir har søkt om å få slippe ut 30 mill. tonn gruveavfall i Repparfjorden fra en kobbergruve i Kvalsund kommune i løpet av en 15-årsperiode.

Førdefjorden er en av Vestlandets viktigste gytefjorder for torsk og en viktig sjømatfjord. Flere rødlistearter har gyte- og oppvekstområde i de dypere delene av fjorden, der det er søkt om å dumpe gruveavfall. Gruvedeponiet i Førdefjorden vil kunne få vesentlig negative effekter for kysttorsk og for ål, pigghå og blålange. Rødlisteartene blålange og pigghå har sannsynligvis gyte- og oppvekstområde i det planlagte deponiet, og deponiet vil fjerne det hittil eneste kjente gyteområdet for blålange i fjorden.

Fjordene er noe av det mest verdifulle vi har. De er Norges stolthet. Livet i fjordene skal ikke dø. Derfor har ungdommer i Natur og Ungdom engasjert seg og tatt i bruk sivil ulydighet for å redde fjordene.

Venstres leder, Trine Skei Grande, sa den 30. juli 2015 følgende:

Derfor spør jeg nå klima- og miljøministeren: Hvordan går det med ikke å gi seg?


Les hele debatten